Ing. Martina Holá
hypoteční makléřka - Litoměřice
vázaný zástupce GEPARD FINANCE a.s.

5. května 155/2a
412 01 Litoměřice

Mobil
+420 606 095 957

 

Chcete se mě na něco zeptat?

Reklamační řád

GEPARD FINANCE a.s.
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČ: 259 73 843, DIČ: CZ 259 73 843
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947 (dále jen "GEPARD")

 

Reklamační řád

společnosti GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 259 73 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947 (dále jen „GEPARD“)

1.  Základní ustanovení
1.1   Smluvním partnerem GEPARD (dále jen „franšízou GEPARD“) je samostatná fyzická či právnická osoba jednající vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní účet a má se společností GEPARD uzavřenou Smlouvu o franšíze.
1.2   GEPARD a franšíza GEPARD zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1.3   Tento reklamační řád (dále jen „řád“) stanoví pravidla pro vyřizování stížností a reklamací klientů GEPARD.
1.4   Tento řád je závazný pro všechny franšízy GEPARD na území České republiky a může být měněn pouze společností GEPARD.

2.  Názvosloví
2.1   Klientem se pro účely řádu rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti GEPARD uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (hypotéka, refinancování hypotéky, americká hypotéka, stavební spoření, pojištění, spotřebitelské úvěry).
2.2   Reklamací se pro účely řádu rozumí podání klienta směřující vůči formě a obsahu klientovi poskytnutých služeb/informací a obsahující požadavek na vyjádření GEPARD, případně nápravu vzniklého stavu.
2.3   Stížností se pro účely řádu rozumí podání klienta směřující vůči nepatřičnému jednání a vystupování zaměstnanců či makléřů GEPARD.

3.  Podání reklamací a stížností
3.1   Způsob podání reklamací a stížností
3.1.1  Reklamace a stížnosti lze podat několika způsoby, a to:
   - písemnou formou na adresu sídla GEPARD FINANCE a.s. Rubín Office Center, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín,
   - elektronickou poštou (e-mail) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
   - písemně nebo osobně na provozovně franšízy GEPARD, která reklamovanou službu/informaci poskytla.
3.2   Základní náležitosti podání reklamací a stížností
3.2.1  Reklamace nebo stížnost musí obsahovat následující údaje:
- jméno a příjmení klienta,
- kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail klienta,
- číslo smlouvy, ke které se reklamace vztahuje,
- název produktu/služby, ke kterému se reklamace/stížnost vztahuje,
- jméno a příjmení makléře GEPARD, který reklamovanou službu poskytl,
- čeho se reklamace/stížnost týká (identifikace a popis problému, nedostatku apod.).
3.2.2   K reklamaci/stížnosti je klient povinen doložit všechny jím dostupné podklady prokazující jeho tvrzení. Nebyly-li potřebné dokumenty předloženy nebo nebyly-li údaje podle bodu 3.2.1. řádu obsahem reklamace/stížnosti, vyzve společnost klienta k jejich doplnění.

4.  Lhůty pro vyřízení reklamace a stížnosti
4.1  Reklamace/stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení GEPARD, nebo ode dne, kdy byly GEPARD doručeny všechny doplňující podklady potřebné k vyřízení reklamace/stížnosti.

5.  Informování klienta o výsledku řešení reklamace a stížnosti
5.1  Klient je ve lhůtě dle bodu 4.1 řádu informován o výsledku řešení reklamace/stížnosti, a to elektronicky na jím uvedený e-mail nebo písemně formou doporučeného dopisu na klientem uvedenou kontaktní adresu. V případě, že dopis bude zaslán na klientem uvedenou kontaktní adresu a klient tento doporučený dopis s výsledkem řešení reklamace/stížnosti nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy je doručen zpět na GEPARD.
5.2  Reklamaci/stížnost může GEPARD uznat jako oprávněnou nebo odmítnout jako neoprávněnou.

6.  Ostatní ustanovení
6.1  V případě, že klient, který je spotřebitelem, není spokojen s vyřízením reklamace/stížnosti dle tohoto řádu, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s franšízou GEPARD v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, popř. České obchodní inspekce (www.coi.cz).
6.2  Reklamaci a stížnost není možné řešit pokud:
- případ popsaný v reklamaci/stížnosti se netýká chování GEPARD, jí nabízených produktů ani zaměstnanců či makléřů GEPARD,
- ve věci rozhodl soud či jiný orgán veřejné moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno.
6.3  Reklamační řád je uveřejněn na internetových stránkách www.gpf.cz a je k dispozici na každé provozovně franšízy GEPARD.
6.4  Tento reklamační řád byl schválen vedením GEPARD s účinností od 1. 9. 2016.

  

 
 
 

Co o mně říkají klienti

Dobrý den, paní inženýrko!

chtěl bych Vám na konci naší cesty k mému hypotečnímu úvěru  velmi poděkovat. Musím říct, že s takovou ochotou, nasazením, ale zejména kompetencí ve Vašem oboru jsem se dlouho nesetkal v privátním sektoru natož ve státním. Ušetřila jste mi spoustu drahocenného času, který je pro mě vzácnou devizou a vše vyřešila k mé spokojenosti. Určitě se v případě finančních služeb na Vás zase rád obrátím a rozhodně budu o Vaší práci  šířit jen špičkové reference v okruhu mých přátel a kolegů. Přeji vám v práci i v soukromí mnoho úspěchů!

S  pozdravem MUDr. Milan Hlinka, spokojený klient.

  

Dobrý den,

ráda bych Vám poděkovala za skvěle odvedenou práci při zprostředkování koupě a financování bytu. Velice si cením Vašeho profesionálního přístupu, příjemného jednání a v neposlední řadě ochotu pracovat i o víkendech :-) Díky Vám na mě nezbyly téměř žádné povinnosti, které by mě od koupi bytu jakkoliv zrazovaly, naopak nyní se společně s rodinou z nového bydlení můžeme jen těšit.

Děkuji, s pozdravem
Lucie Hubová

  

Vážená paní Holá,

moc Vás zdravíme z našeho „nového" domu - bydlení, které jsme získali během krátké doby a to hlavně díky Vám. Nevybrali jsme si zrovna nejjednodušší  hypoteční případ koupě domu, Vy jste ale přesto náš problém vyřešila k našemu prospěchu ( přestože od nás ostatní banky dávaly takříkajíc ruce pryč ) a jen díky Vám můžeme v klidu přivézt naše dítě do nového. Vše probíhalo zejména mailem nebo telefonem, což nám, jako pracujícím, velmi vyhovovalo, v bance jsme byli prakticky už jen podepsat hypoteční smlouvu. Je vidět, že jste profesionálka na svém místě, o své práci přemýšlíte a tím pádem můžete klientům nabídnout to nejlepší řešení. Ještě jednou moc děkujeme za Váš čas, který jste nám věnovala a přejeme Vám dostatek práce a spokojených klientů.
Pozdravy též Vaší rodině a dětem.

S poděkováním
Karel Hrubeš & Pavlína Gáborová

 

 

Doporučení, tipy, články


Hypotéky jsou nejlevnější v historii. S Gepard…

Pokud s pořízením vlastní nemovitosti na hypotéku váháte, vězte, že není na co čekat. Úrokové sazby dosáhly historického minima a dá se říci, že snad již nemají kam klesat. Gepard Finance vám může zajistit hypotéku se...

Úrokové sazby jsou pořád dole, hypotéku ale ne…

Po loňských rekordech jsou hypotéky stále velmi levné. I ceny nemovitostí jsou příznivé. Pro financování bydlení úvěrem je tak nyní nejlepší doba. V příštích letech se navíc dá očekávat pozvolný růst sazeb. Současná situace je...

Refinancování hypotéky: Změnou banky ušetříte

Úroky jsou rekordně nízko, u hypoték lze výrazně ušetřit. Letos čeká konec fixace téměř 100 tisíc lidí a dá se tak očekávat, že banky v boji o klienta přitvrdí. Když vám tedy vaše banka nenabídne dobrou sazbu,...

Jak získat nejlepší podmínky hypotéky?

Rekordně nízké průměrné úrokové sazby výrazně zvýšily zájem o hypoteční úvěry. V praxi je však pro většinu klientů obtížné až nemožné dosáhnout těch nejnižších inzerovaných úrokových sazeb, které se pohybují i pod třemi procenty a v případě variabilních...

Hypotéka nebo podnájem?

O volbě mezi hypotékou a nájmem bohužel často rozhodují zcela subjektivní faktory, zejména pak ochota se vázat k jedné konkrétní nemovitosti se všemi plusy a mínusy, které z toho plynou. K rozhodování však lze přistoupit i racionálně, a to...

Fixace úrokové sazby

Většina z majitelů hypoték má úrokovou sazbu fixovanou na určité období, obvykle na rok, tři, či pět let. Konec fixace úrokové sazby je významným obdobím, neboť v tomto momentu lze s hypotékou bez sankce „hýbat“. Propásnout tento okamžik bez...


Další novinky